Konkurs wiedzy o bioregionie pt. „W krainie łużyckich wulkanów”

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

Edycja XIX

REGULAMIN KONKURSU

I CELE KONKURSU

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i skłanianie do samodzielnego poznawania świata przyrody.
 • Poszerzanie wiedzy o reliktach wulkanizmu trzeciorzędowego na Pogórzu Izerskim.
 • Odnoszenie wiedzy do praktyki – orientacja w różnorodności przyrodniczej regionu oraz  jej ochrona.
 • Umiejętne wykorzystanie różnorodnych form i metod edukacji ekologicznej.
 • Kształtowanie postawy współdziałania w grupie i zdrowej rywalizacji.

II MIEJSCE:

Sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu, Rynek-Sukiennice.

III TERMINY:

Termin zgłoszenia uczestnictwa do dnia 29 października 2021 r. na karcie zgłoszenia.

Termin konkursu 10 listopada 2021 r. godz. 10.00

IV WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową drużynę z poszczególnych kategorii,
 • drużyny mogą składać się z uczniów z tej samej klasy,
 • konkurs odbędzie się w 4 kategoriach wiekowych: klasy IV – VI, VII – VIII szkół podstawowych oraz klas I – II i III -V szkół ponadpodstawowych,
 • uczestnicy drużyny zaopatrzeni są w długopisy, ołówki, gumki,
 • w czasie konkursu uczniowie przebywają w maseczkach ochronnych,
 • między stolikami zachowany będzie bezpieczny dystans,
 • konkurs przeprowadzony będzie w reżimie sanitarnym.

V ZAKRES OCENIANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

 • Treści: co to są wulkany, jak powstają? Erupcje, produkty wulkaniczne. Wulkanizm w historii geologicznej Sudetów i Pogórza Izerskiego. Formy ochrony przyrody na naszym terenie związane z pozostałościami wulkanizmu. Rośliny związane ze skałami wulkanicznymi w tym gatunki chronione. Wulkanizm w historii geologicznej Łużyc. Formy ochrony przyrody na terenie Polskich Łużyc Górnych związane z pozostałościami wulkanizmu. Wykorzystanie skał i produktów wulkanicznych. 
 • Po konkursie planowana jest wycieczka do Muzeum Regionalnego w Lubaniu.

VI NAGRODY

 • Przewiduje się miejsca I, II, III w czterech kategoriach wiekowych oraz dopuszcza się przyznanie wyróżnień oraz nagród ex aequo.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu, który zostanie przekazany pocztą, e-mailem do szkół.
 • Protokół zostanie zamieszczony również na stronie internetowej www.rceeluban.pl.
 • Nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości; jako nagrody przewidziano karty prezentowe Empiku do zrealizowania w sklepie stacjonarnym oraz internetowym.

VII ŹRÓDŁA:

Bena W., Paczos A., „Doliną rzeki Kwisy”,

Bena W. „Polskie Górne Łużyce”,

Bernacki T. „Park na Kamiennej Górze w Lubaniu”,

Myśliwiec B., Wojciechowski K. , „Szlakiem Wygasłych Wulkanów”,

Pyłka – Gutowska E., „Ekologia z ochroną środowiska” – podręcznik,

Staffa i inni M. “Słownik geografii turystycznej Sudetów. Pogórze Izerskie” tom I i II,

Szweykowscy A. i J.„Słownik botaniczny”,

„Trakt Małych Wulkanów” – mapa z opisem,

Wierzbicka A. „Skarby przyrody Ziemi Lubańskiej”,

Wierzbicka A. „Lubański szlak wulkaniczny”,

„Lubań, powiat lubański” –  mapa turystyczno – przyrodnicza.

Zachęcamy do studiowania dostępnych map, ulotek, widokówek oraz korzystania z internetu (stron miast, stron powiatu lubańskiego, a także strony RCEE www.rceeluban.pl).

VIII UWAGI KOŃCOWE

1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie,

2.Forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i liczby drużyn.