Konkurs wiedzy przyrodniczej pt. „Nasze drzewa”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W  LUBANIU

zaprasza uczniów w powiecie lubańskim do udziału

       W KONKURSIE WIEDZY PRZYRODNICZEJ

 pt. „Nasze drzewa”.

EDYCJA I

REGULAMIN KONKURSU

 Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół funkcjonujących na terenie miasta Lubań i powiatu lubańskiego.

I. CELE KONKURSU:

 • poznawanie obiektów cennych przyrodniczo,
 • poszerzanie wiedzy o drzewach oraz drzewach pomnikowych  występujących na obszarze powiatu lubańskiego;
 •   utrwalenie wiedzy o znaczeniu drzew w środowisku przyrodniczym;
 • rozpoznawania gatunków drzew występujących na obszarze powiatu lubańskiego;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego;
 • kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów;
 • promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.

II. TERMINY:

 • termin zgłoszenia uczestnictwa obowiązuje do 12 kwietnia 2022 r. na załączonej karcie, do siedziby RCEE.
 • termin konkursu wyznaczono na dzień 28 kwietnia 2022  r. (czwartek) o godz. 10.00.

III. MIEJSCE:

 • sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

IV. FORMA PRACY:

 • każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową reprezentację

    w poszczególnych kategoriach:

 • szkoły podstawowe klasy I – III, IV – VI, VII – VIII,
 • szkoły ponadpodstawowe.

V. FORMA KONKURSU:

 • konkurs składać się będzie z dwóch części:

I   – zadań teoretycznych,

II  – zadań praktycznych.

VI. OCENA:

 • na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne.

VII. NAGRODY:

 • Każda drużyna otrzyma dyplom uczestnictwa oraz dyplom zdobytego miejsca przyznanego po sprawdzeniu prac konkursowych.
 • Przewiduje się miejsca I, II, III w czterech kategoriach wiekowych, oraz dopuszcza się przyznanie nagród ex aequo.
 • Jako nagrody przewiduje się karty prezentowe sieci Empik.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu na stronie RCEE (www.rceeluban.pl) oraz przekazane e-mailem do szkoły.
 • Nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości.

VIII. ZAKRES WIEDZY: 

 • gatunki drzew spotykane w powiecie lubańskim, znaczenie drzew w środowisku przyrodniczym, rozpoznawanie poszczególnych gatunków, drzewa pomnikowe w powiecie lubańskim.

IX. ŹRODŁA:

 • informacje zawarte w ogólnodostępnych źródłach: książkach, atlasach, czasopismach,
 • książka pt. „Skarby przyrody – Ziemi lubańskiej” wydanie II,
 • materiały informacyjne znajdujące się na stronach internetowych: www.pomniki-przyrody.pl, www.rceeluban.pl,
 • inne materiały dostępne w bibliotekach oraz intrenecie.

X. UWAGI KOŃCOWE:

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i drużyn,

 Zapraszamy do udziału!