Protokół konkursu ochrony środowiska pt. „Zbieraj, oszczędzaj, chroń środowisko”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

                     Protokół z rozstrzygnięcia konkursu ochrony środowiska

     pt. „Zbieraj, oszczędzaj, chroń środowisko”

dokonanego  dnia 17 maja 2022 roku w siedzibie RCEE w Lubaniu

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Jacek Baran – Prezes Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu,
 2. Paweł Drobnicki – kierownik Wydziału Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich   Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu,
 3. Agnieszka Łasica – kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej Oddział Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu
 4. Aleksandra Kin – młodszy bibliotekarz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej Oddział Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu

stwierdza co następuje:

I. Do udziału w konkursie  zgłosiło się 6 placówek. Zadaniem szkół było zebranie jak największej ilości makulatury i baterii w okresie od 4.03 do 30.04.2022 roku oraz dostarczenie sprawozdania z przebiegu konkursu. Ostatecznie warunki uczestnictwa spełniły 4 placówki.

II. Placówki uczestniczące w konkursie uzyskały następujące wyniki mierzone według sprawności szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu – 9,34 kg/os
 2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku – 6,94 kg/os
 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radogoszczy – 45,33 kg/os
 4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pobiednej – 20,54 kg/os

Ogółem zebrano: – 6299,22 kg makulatury oraz 653,2 kg baterii.

Razem: 6952,42 kg. Sprawność ogólna zbiorki wynosi: 11,05 kg/osobę.

III. Dokonano oceny zbiórki selektywnej odpadów wg. wyników zbiórki, pod uwagę brano ilość zebranych surowców oraz liczbę uczniów zaangażowanych w konkurs.

IV. Komisja postanowiła przyznać miejsca następującym placówkom:

 1. miejsce   – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radogoszczy – 45,33 kg/os
 2. miejsce –    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pobiednej – 20,54 kg/os
 3. miejsce –    Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu – 9,34 kg/os
 4. miejsce –   Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku –  6,94 kg/os

V. Komisja postanowiła nagrodzić placówki, które osiągnęły najlepsze wyniki. Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci sprzętu biurowego, nagłaśniającego, artykułów papierniczych oraz książek. Nagrody zostaną wręczone na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości w dniu  15 czerwca 2022 o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, Rynek – Ratusz. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej RCEE, na facebook’u Centrum oraz  stronie internetowej ZGiUK’u.

Fundatorem nagród jest Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.

VI. Komisja dołącza do protokołu następujące załączniki:

Tabelę wyników sprawności  szkół biorących udział w konkursie.

                                                                                     Gratulujemy!