Protokół z rozstrzygnięcia konkursu pt. „Drugie życie odpadów, czyli co to jest recykling”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

Protokół jury z rozstrzygnięcia konkursu wiedzy ochrony środowiska

pt. „Drugie życie odpadów, czyli co to jest recykling”

dokonanego dnia 6 października 2022 w siedzibie

Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Agnieszka Łasica – kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej Oddziału Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu,
 2. Joanna Czyż – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu,
 3. Aleksandra Kin – młodszy bibliotekarz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej Oddziału Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu.

stwierdza, co następuje:

1. Do konkursu zgłosiło się 17 drużyn z 9 placówek z terenu powiatu lubańskiego.

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,
 5. Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju,
 6. Szkoła Podstawowa w Zarębie,
 7. Szkoła Podstawowa w Smolniku,
 8. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu,
 9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

2. Konkurs przebiegał według następującego programu:

 1. Potwierdzenie listy obecności uczestników,
 2. Wykonywanie zadań konkursowych,
 3. Zakończenie konkursu.

3. Do wykonywania zadań konkursowych (w trzech kategoriach) drużyny przystąpiły

 z następujących placówek:

Kategoria I (Szkoły Podstawowe klasy I – III):

 • MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu.

Kategoria II (Szkoły Podstawowe klasy IV-VI):

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu
 • Szkoła Podstawowa w Smolniku,
 • Szkoła Podstawowa w Zarębie,
 • MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju.

Kategoria III (Szkoły Podstawowe klasy VI-VIII i Szkoły Ponadpodstawowe):

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,
 • Szkoła Podstawowa w Zarębie,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju,
 • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

4. Komisja dokonała oceny testów konkursowych i zadań praktycznych biorąc pod uwagę poprawność wykonania zadań i uzyskaną łączną bezwzględną ilość zdobytych punktów przez poszczególne drużyny.

5. Komisja stwierdza, że drużyny zdobyły następujące ilości punktów

(tabela w załączeniu).

    Najwyższe lokaty uzyskały:

Kategoria I: Szkoły Podstawowe kl. I- III:

I miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku, drużyna w składzie:

 • Marcin Bakaj,
 • Zuzanna Karpiel,
 • Zofia Karwath.

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu, drużyna w składzie:

 • Paulina Kuświk,
 • Kaja Zakrzewska,
 • Aleksandra Wawrzyniak.

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju, drużyna w składzie:

 • Nina Cielecka,
 • Maciej Hryciew,
 • Aleksander Męcina.

Kategoria II: Szkoły Podstawowe kl. IV – VI:

I  miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu, drużyna w składzie:

 • Eliza Kiosewska,
 • Karolina Kornacewicz,
 • Szymon Wasilewski.

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Zarębie, drużyna w składzie:

 • Maja Bukała,
 • Karina Gajewska,
 • Viola Józefów.

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu, drużyna w składzie:

 • Hanna Pasiak,
 • Julia Olszewska,
 • Oskar Usyk.

Kategoria III: Szkoły Podstawowe kl. VII – VIII i Szkoły Ponadpodstawowe:

I miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku, drużyna w składzie:

 • Wiktoria Darowna,
 • Nadia Szmyd,
 • Wiktoria Zarębińska.

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu, drużyna w składzie:

 • Aleksander Brzeskot,
 • Oliwia Dudkiewicz,
 • Daria Marszał.

III miejsce – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, drużyna w składzie:

 • Amelia Jarosz,
 • Emil Rydzyński,
 • Mateusz Suwara.

6. Komisja postanowiła nagrodzić drużyny, które zdobyły największe ilości punktów. Zwycięzcy otrzymają karty prezentowe Empiku do wykorzystania w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym.

7. Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów wymienionych w protokole odbędzie się 28 października 2022 (piątek) o godz. 13.00 w siedzibie RCEE ( Ratusz) w Lubaniu.

Gratulujemy!