Konkurs wiedzy o bioregionie pt. „W krainie łużyckich mokradeł”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

 MiPBP Oddział REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU ZAPRASZA DO UDZIAŁU W POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY O BIOREGIONIE

  pt. „ W krainie łużyckich mokradeł”

Edycja XX

REGULAMIN KONKURSU

I CELE KONKURSU

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i skłanianie do samodzielnego poznawania świata przyrody.
 • Odnoszenie wiedzy do praktyki – orientacja w różnorodności przyrodniczej regionu oraz  jej ochrona.
 • Poszerzanie wiedzy o terenach łączący cechy siedliska lądowego i wodnego. 
 • Umiejętne wykorzystanie różnorodnych form i metod edukacji ekologicznej.
 • Kształtowanie postawy współdziałania w grupie i zdrowej rywalizacji.

II MIEJSCE:

Sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu, Rynek-Sukiennice.

III TERMINY:

Termin zgłoszenia uczestnictwa do 10 listopada 2022 r. na karcie zgłoszenia.

Termin konkursu 18 listopada 2021 r. (piątek) godz. 10:00.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową drużynę z poszczególnych kategorii,
 • drużyny mogą składać się z uczniów z tej samej klasy,
 • konkurs odbędzie się w 2 kategoriach wiekowych: klasy IV – VI, VII – VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
 • uczestnicy drużyny zaopatrzeni są w długopisy, ołówki, gumki.
 • podział na poszczególne kategorie i ilość kategorii wiekowych może ulec zmianie.

V ZAKRES OCENIANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

 • Wiedza ogólna z zakresu biologii i ekologii dotycząca terenów podmokłych.
 • Informacje dotyczące rodzajów terenów podmokłych i obszarów wodnych; warunki życia, flora i fauna mokradeł, terenów wodnych i wodno – błotnych, torfowisk; formy ochrony przyrody na terenie powiatu;

VI NAGRODY

 • Przewiduje się miejsca I, II, III w dwóch kategoriach wiekowych oraz dopuszcza się przyznanie wyróżnień oraz nagród ex aequo.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu, który zostanie przekazany pocztą, e-mailem do szkół.
 • Protokół zostanie zamieszczony również na stronie internetowej www.rceeluban.pl.
 • Nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości; jako nagrody przewidziano karty prezentowe Empiku do zrealizowania w sklepie stacjonarnym oraz internetowym.

VII ŹRÓDŁA:

 • W. Bena, A. Paczos „Dolina rzeki Kwisy”,
 • W. Bena, A. Paczos „Dolina rzeki Kwisy. Człowiek i przyroda”,
 • W. Bena „Lasy Gór i Pogórza Izerskiego”,
 • W. Bena „Przyroda Borów Dolnośląskich”,
 • Wierzbicka „Skarby przyrody Ziemi Lubańskiej”,
 • wydawnictwa regionalne, turystyczno – krajoznawcze, inne (np. „Tereny podmokłe”),
 • publikacje przygotowane przez Centra Edukacji Ekologicznej,
 • strony internetowe.

VIII UWAGI KOŃCOWE

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie,
 • Forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i liczby drużyn.