Konkurs wiedzy przyrodniczej pt. „Płazy i gady powiatu lubańskiego”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNE Oddział MiPBP w LUBANIU

zaprasza uczniów w powiecie lubańskim do udziału w konkursie wiedzy przyrodniczej

pt. „Płazy i gady powiatu lubańskiego”

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół funkcjonujących na terenie miasta Lubania i powiatu lubańskiego.

I. CELE KONKURSU:

– poszerzanie wiedzy o płazach i gadach żyjących w powiecie lubańskim, ich znaczeniu  w środowisku przyrodniczym i ich ochronie,

-znajomość podstawowych pojęć nauk zajmujących się płazami i gadami,

-znajomość ekologii płazów i gadów oraz zasad zachowania się w stosunku do rodzimej herpetofauny,

-znajomość gatunków płazów i gadów występujących na obszarze powiatu lubańskiego,

-rozpoznawanie płazów i gadów występujących na obszarze powiatu lubańskiego,

 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego;
 • kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów;
 • wyrabianie nawyków prawidłowego zachowania się w stosunku do płazów i gadów,
 • promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.

II. TERMINY:

 • Termin zgłoszenia uczestnictwa do 12 kwietnia 2024, na załączonej karcie do siedziby RCEE.
 • Termin konkursu 26 kwietnia 2024. (piątek) godz. 10.00.

III. MIEJSCE:

 • Sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

IV. FORMA PRACY:

 • każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową reprezentację w poszczególnych kategoriach:
 • szkoły podstawowe klasy I – III, IV – VI, VII – VIII,
 • szkoły ponadpodstawowe.

V. FORMA KONKURSU:

 • Konkurs składać się będzie z dwóch części:

I   – zadań teoretycznych,

II  – zadań praktycznych.

VI. OCENA:

 • Na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne.

VII. NAGRODY:

 • Przewiduje się miejsca I, II, III w czterech kategoriach wiekowych, oraz dopuszcza się przyznanie oraz nagród ex aequo.
 • Jako nagrody przewiduje się karty prezentowe sieci Empik.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu na stronie RCEE (www.rceeluban.pl) oraz przekazane e-mailem do szkoły.
 • Nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości.

VIII. ZAKRES WIEDZY: 

 • Znajomość i rozpoznawanie gatunków płazów i gadów żyjących na obszarze powiatu lubańskiego,  przystosowanie płazów i gadów do środowiska, zagrożenie oraz ochrona prawna płazów i gadów, podstawowe pojęcia nauk zajmujących się płazami i gadami, funkcja płazów i gadów w ekosystemach, znaczenie płazów i gadów w ochronie środowiska.

IX. ŹRODŁA:

 • W następujących książkach: Skarby przyrody – Ziemi lubańskiej wydanie II, Doliną rzeki Kwisy, Z biegiem Kwisy – przyroda i człowiek,
 • Dziennik Ustaw RP z dnia 7 października 2014 poz.1348 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt załącznik  nr 1.
 • Informacje zawarte w ogólnodostępnych źródłach: książkach, atlasach, czasopismach,  Internecie, bibliotekach. 

X. UWAGI KOŃCOWE:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Uczestnicy przekazują prawa autorskie do prac na rzecz organizatorów.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (MiPBP Oddział RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez MiPBP Oddział RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

Zapraszamy do udziału!