Protokół z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pt. „Czyste powietrze wokół nas”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

Protokół jury z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pt. „Czyste powietrze wokół nas” dokonanego dnia 3 czerwca 2024 r.

Komisja konkursowa w składzie:                                                               

  1. Joanna Czyż – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań,
  2. Agnieszka Łasica – kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu,
  3. Barbara Krupa – Kapuśniak – młodszy bibliotekarz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

stwierdza, co następuje:

I. Udział w konkursie wzięło 31 autorów prac plastycznych. Byli to uczestnicy indywidualni oraz uczniowie z następujących placówek:

  1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pobiednej,
  2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,

5.   Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,

6.   Szkoła Podstawowa nr 2 w Świeradowie – Zdroju,

7.   Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,

9.   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lubaniu,

10. Szkoła Podstawowa w Zarębie,

14. Koło plastyczne przy Miejskim Domu Kultury w Lubaniu.

II. Dwie prace nie spełniały wymogów regulaminu.

III. Komisja postanowiła przyznać nagrody oraz wyróżnienia w kart prezentowych.

 Nagrody oraz wyróżnienia w postaci bonów przyznano w dwóch kategoriach wiekowych za I, II i III miejsce.

  • Nagrody otrzymują:

I Kategoria – I Kategoria wiekowa 5-6 lat:

Miejsce I :

Dobrosława Kijewska – ze Szkoły Podstawowej nr 2  w Świeradowie-Zdroju

 Miejsce II:

Zoja Dudzik z Zaręby

Miejsce  III ex aequo:

Laura Pietruszewska – uczestniczka warsztatów plastycznych w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu

Amelia Kieler – uczestniczka warsztatów plastycznych w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu

Wyróżnienia otrzymują:

Viktoria Liszcz-ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Świeradowie-Zdroju

II Kategoria – wiekowa 7-9 lat

Miejsce I:

Hanna Zięba ze Szkoły Podstawowej w Zarębie

Miejsce II:

Aleksandra Zięba ze Szkoły Podstawowej w Zarębie

Miejsca III:

Tola Deska – uczestniczka warsztatów plastycznych w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu

Wyróżnienia otrzymują:

Hubert Kalinowski – Specjalny Ośrodek szkolno – Wychowawczy w Lubaniu

Aleksandra Szalc – Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,

Jana Fratsovir – ze Szkoły Podstawowej w Zarębie

IV.Uczestnicy konkursu, którzy zdobyli miejsca oraz wyróżnienia otrzymają nagrody w postaci kart prezentowych Empiku (do wykorzystania w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym) na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości w dniu 13 czerwca 2024 o godz. 13.00 (czwartek) w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej Oddział Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu (w Ratuszu).