Regulamin konkursu „Doliną rzeki Kwisy – przyroda i historia”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

                       REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

                      zaprasza do udziału
           w XVI EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O BIOREGIONIE

           „DOLINĄ RZEKI KWISY – PRZYRODA I HISTORIA”

            dla uczniów klas V – VI szkół podstawowych
 dla uczniów szkół gimnazjalnych
 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
   z obszaru gmin położonych w dolinie rzeki Kwisy

 

REGULAMIN KONKURSU

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy o bioregionie.
 • Kształcenie umiejętności wykorzystywania zróżnicowanych źródeł i metod edukacji ekologicznej.
 • Wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz tworzenie atmosfery współpracy i zdrowej konkurencji.

MIEJSCE:

Sala Konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju  w Lubaniu, Rynek – Sukiennice (podziemie).

TERMINY:

Termin zgłoszenia uczestnictwa do 3 października 2016r.

Termin konkursu  26 października 2016r.

PRZEBIEG:

 • 10.30 sprawy organizacyjne,
 • 11.00 – konkurs,
 • 12.00 – zakończenie części zadaniowej,
 • 12.15 – wręczenie upominków.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia dwuosobową reprezentację w skład, której wchodzi po 1 przedstawicielu z klas V i VI-szkoły podstawowe; II i III-szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

 • W konkursie biorą udział uczniowie ze szkół działających w gminach położonych w dolinie rzeki Kwisy.
 • Uczestnicy drużyny zaopatrzeni są w długopisy, ołówki, gumki.

FORMA KONKURSU:

 • Zadania konkursowe będą w formie:
 1. testu opartego na informacjach znajdujących się w ALBUMIE-MONOGRAFII “Dolina rzeki Kwisy” lub „Dolina Kwisy. Człowiek i Przyroda”, które powinny być w każdej szkole i bibliotekach gminnych miejskich i wiejskich funkcjonujących na terenie gmin położonych w dolinie rzeki Kwisy, urzędach gmin miejskich i wiejskich, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaniu, Bibliotece Pedagogicznej w Lubaniu oraz Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu i na starych stronach: kwisa.pl, www.kwisa.luban.pl, www.rowery.kwisa.pl, na stronach poszczególnych gmin: miasto Lubań, gmina Lubań, miasto i gmina Leśna, miasto i gmina Olszyna, miasto i gmina Nowogrodziec, gmina Osiecznica, miasto Świeradów-Zdrój, gmina Siekierczyn, miasto i Gmina Gryfów, miasto i gmina Mirsk.
 2. Literatura dodatkowa: ”Z biegiem Kwisy. Przyroda i człowiek”- nowa monografia, „Wędrówki po dolinie rzeki Kwisy” przewodnik turystyczny, „W dorzeczu rzeki Kwisy” – folder „Z biegiem rzeki Kwisy” – folder, ”Wędrówki po dolinie rzeki Kwisy” – folder, Związek Gmin „Kwisa” turystyczna mapa rowerowa.
 3. zadań praktycznych.
 • Konkurs składać się będzie z dwóch części:

I   – zadań teoretycznych.

II  – zadań praktycznych,

OCENA:

 • Na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne.

NAGRODY:

 • Każda drużyna otrzyma dyplom uczestnictwa oraz dyplom zdobytego miejsca przyznanego po sprawdzeniu prac konkursowych.
 • Nagrody zostaną wręczone w siedzibie RCEE, termin zostanie podany w protokole.
 • Przewidywany jest indywidualny upominek dla każdego uczestnika konkursu.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.rceeluban.pl.

ZAKRES WIEDZY:

Formy ochrony przyrody, historia ochrony przyrody i aktualne formy ochrony przyrody w dolinie Kwisy, gatunki wymarłe, LKP Sudety Zachodnie, ślady działalności ludzkiej w dolinie rzeki Kwisy, obiekty historyczne, znajomość mapy. 

 • UWAGA! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

 

                                W imieniu organizatorów

                     Agnieszka Wierzbicka kierownik RCEE