Protokół konkursu „Doliną rzeki Kwisy – przyroda i historia”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

Protokół jury z przeprowadzonego konkursu wiedzy o bioregionie

„Doliną rzeki Kwisy – przyroda i historia”

dokonanego dnia 28 października 2016 w siedzibie

Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.

 

 

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE w Lubaniu,
 2. Aleksandra Fink – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu,
 3. Agnieszka Łasica – st. specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu.

 

stwierdza, co następuje:

I. Do konkursu zgłosiło się 25 placówek z 9 gmin z doliny Kwisy:

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 3. Szkoła Podstawowa w Kościelniku,
 4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 5. MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju,
 6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świeradowie – Zdroju,
 7. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,
 8. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie,
 9. Szkoła Podstawowa w Czernej,
 10. Szkoła Podstawowa w Pobiednej,
 11. Szkoła Podstawowa w Platerówce,
 12. Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu,
 13. Szkoła Podstawowa w Gierałtowie,
 14. Szkoła Podstawowa w Gryfowie,
 15. Szkoła Podstawowa w Smolniku,
 16. Gimnazjum w Pisarzowicach,
 17. MZS Gimnazjum w Świeradowie – Zdroju,
 18. Gimnazjum nr 1 w Lubaniu,
 19. Gimnazjum nr 2 w Lubaniu,
 20. Gimnazjum nr 3 w Lubaniu,
 21. Gimnazjum w Olszynie,
 22. Gimnazjum w Świętoszowie,
 23. Gimnazjum w Gryfowie,
 24. ZSP im A. Mickiewicza w Lubaniu,
 25. ZSP im KZL w Lubaniu.

 

II. Do wykonywania zadań konkursowych przystąpiło 25 drużyn.

III. Komisja dokonała oceny testów konkursowych i zadań praktycznych biorąc pod uwagę poprawność wykonania zadań i uzyskaną łączną bezwzględną ilość zdobytych punktów przez poszczególne drużyny.

IV. Komisja stwierdza, że najwyższe lokaty w poszczególnych kategoriach uzyskały:

Kategoria I  Szkoły Podstawowe:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu.

II miejsce –  Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim.

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Kościelniku.

 

Kategoria II  Szkoły Gimnazjalne:

I  miejsce –  Gimnazjum nr 1 w Lubaniu.

II  miejsce – Gimnazjum w Gryfowie Śląskim.

III miejsce – Gimnazjum nr 3 w Lubaniu.

 

Kategoria III  Szkoły Ponadgimnazjalne:

I  miejsce –  ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.

II    miejsce –ZSP im. Adama Mickiewicza w Lubaniu.

 

V. Komisja postanowiła nagrodzić drużyny, które zdobyły największe ilości punktów. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe z dziedzin nauk przyrodniczych do dalszego wzbogacania swojej wiedzy.

VI. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16 listopada 2016r. (środa) o godz. 13.00 w siedzibie RCEE w Lubaniu.

 

 

Zwycięzcom gratulujemy!