Konkurs powiatowy pt. „Doliną rzeki Kwisy – parki, ogrody, zamki i pałace”. UWAGA! ZMIANA TERMINU KONKURSU

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

UWAGA!

ZMIANA TERMINU KONKURSU.

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2018 R.

 

 

 

 

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

zaprasza do udziału w

POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY O BIOREGIONIE

 

“DOLINĄ RZEKI KWISY – parki, ogrody, zamki i pałace”

 

 

REGULAMIN

 

 

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie zainteresowań i pogłębianie przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych wiedzy o przyrodzie i historii bioregionu.
 • Kształcenie umiejętności wykorzystywania aktywnych metod edukacji ekologicznej.
 • Propagowanie wiedzy oraz zainteresowanie tematyką związaną z szeroko pojętym bioregionem,
 • Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Rozwijanie osobistych zainteresowań.
 • Poznanie i poszerzanie wiadomości na temat walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych obszaru rzeki Kwisy i jej dorzecza.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
 • Wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz tworzenie atmosfery współpracy i zdrowej konkurencji.
 • Uwrażliwienie na problemy ochrony przyrody i wszystkich jej elementów.
 • Zwiększenie aktywności poznawczej uczniów i tworzenie więzi emocjonalnej z przyrodą.

 

TERMINY:

Termin zgłoszenia uczestnictwa do 10 października 2018 r. (kraty zgłoszenia dostępne w RCEE)

Termin konkursu 16 listopada 2018 r. o godz.10.00

 

CZAS I MIEJSCE:

 • godz. 10.00 – 11.30
 • Sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu Rynek – Sukiennice (podziemie).

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia dwuosobową reprezentację w skład, której wchodzą uczniowie z klas IV-V, VI-VII szkół podstawowych; klas VIII szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych oraz klasy I – III szkół ponadgimnazjalnych.
 • W konkursie biorą udział uczniowie ze szkół położonych w dolinie rzeki Kwisy.
 • Uczestnicy drużyny zaopatrzeni są w długopisy, ołówki, gumki.

 

FORMA KONKURSU:

 • Zadania konkursowe będą w formie:
 1. testu opartego na informacjach znajdujących się w ALBUMIE-MONOGRAFII “Dolina rzeki Kwisy”, który powinien być w każdej szkole i bibliotekach gminnych miejskich i wiejskich leżących na terenie gmin należących do Związku Gmin “KWISA”, urzędach gmin miejskich i wiejskich, Bibliotece Pedagogicznej w Lubaniu oraz Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu i na stronach: kwisa.pl, www.kwisa.luban.pl, www.rowery.kwisa.pl, na stronach poszczególnych gmin Związku.
 2. Literatura dodatkowa: ”Z biegiem Kwisy. Przyroda i człowiek”- nowa monografia, „Wędrówki po dolinie rzeki Kwisy” przewodnik turystyczny, „W dorzeczu rzeki Kwisy” – folder „Z biegiem rzeki Kwisy” – folder, ”Wędrówki po dolinie rzeki Kwisy” – folder, Związek Gmin „Kwisa” turystyczna mapa rowerowa.
 3. zadań praktycznych.
 • Konkurs składać się będzie z dwóch części:

I   – zadań teoretycznych.

II  – zadań praktycznych,

 

OCENA:

 • Na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne.

 

NAGRODY:

 • Każda drużyna otrzyma dyplom zdobytego miejsca przyznanego po sprawdzeniu prac konkursowych.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej RCEE (rceeluban.pl) oraz przekazane w formie protokołu do placówek.

 

ZAKRES WIEDZY: położenie geograficzne, przebieg rzeki, źródła, dopływy, występujące formy ochrony przyrody w ZG „Kwisa”, chroniona fauna, flora i przyroda nieożywiona w ZG „Kwisa”, słynne miejsca, obiekty, elementy krajobrazu, szlaki, znajomość mapy. 

 

UWAGI KOŃCOWE:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i drużyn.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.                                                             

                              W imieniu organizatorów

Agnieszka Wierzbicka – kierownik  Regionalnego Centrum  Edukacji  Ekologicznej w Lubaniu