Protokół konkursu wiedzy pt. „Doliną rzeki Kwisy – parki, ogrody, zamki i pałace”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

Protokół jury z przeprowadzonego konkursu wiedzy o bioregionie

„Doliną rzeki Kwisy – parki, ogrody, zamki i pałace”

dokonanego dnia 6 grudnia 2018 w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE w Lubaniu,
 2. Aleksandra Fink – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu,
 3. Agnieszka Łasica – st. specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu.

 

stwierdza, co następuje:

 • Do konkursu zgłosiło się 15 placówek z 6 gmin z doliny Kwisy:
 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,
 5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie
 6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 7. Szkoła Podstawowa w Smolniku,
 8. Szkoła Podstawowa w ZS w Świętoszowie,
 9. Szkoła Podstawowa w Czernej,
 10. Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu,
 11. Szkoła Podstawowa w Gierałtowie,
 12. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim,
 13. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie Śląskim,
 14. ZSP im A. Mickiewicza w Lubaniu,
 15. ZSP im KZL w Lubaniu.

 

 • Do wykonywania zadań konkursowych przystąpiło 27 drużyn.
 • Komisja dokonała oceny testów konkursowych i zadań praktycznych biorąc pod uwagę poprawność wykonania zadań i uzyskaną łączną bezwzględną ilość zdobytych punktów przez poszczególne drużyny (szczegóły w załączniku).
 • Komisja stwierdza, że najwyższe lokaty w poszczególnych kategoriach uzyskały:

 

Kategoria I  szkoły podstawowe klasy IV – V:

I     miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim.

II    miejsce –  Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu.

III  miejsce – Szkoła Podstawowa w Czernej.

IV miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku.

 

Kategoria II szkoły podstawowe klasy VI – VII:

I  miejsce –  Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu.

II    miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim.

III miejsce – Szkoła Podstawowa  w ZS w Świętoszowie.

IV miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku.

 

Kategoria III szkoły podstawowe klasy VIII i klasy gimnazjalne:

I  miejsce – Szkoła Podstawowa w ZS w Świętoszowie.

II    miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach.

III  miejsce –Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku.

IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu.

 

Kategoria IV szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza.

II miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu.

Komisja postanowiła nagrodzić drużyny, które zdobyły największe ilości punktów (czyli I – IV miejsca ). Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe z dziedziny nauk przyrodniczych dla dalszego wzbogacania swojej wiedzy.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 21 grudnia (piątek) 2018r. o godz.13.00 w siedzibie RCEE w Lubaniu. Zapraszamy!!!

 

Załącznik do protokołu konkursu pt. „Dolną rzeki Kwisy – parki, ogrody, zamki i pałace”.

Tabela punktacyjna:

L.p. Szkoła Placówka Ilość zdobytych punktów Miejsca
Kategoria I: klasy IV – V szkoły podstawowe     100 %= 50 punktów
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim 50 I
2. Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu 40 II
3. Szkoła Podstawowa w Czernej 27 III
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku 24 IV
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach 23 V
6. Szkoła Podstawowa w Gierałtowie 22 VI
7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu 8 VII
Kategoria II: klasy VI – VII szkoły podstawowe   100%= 54 punkty
1. Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu 51 I
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim 50 II
3. Szkoła Podstawowa w ZS w Świętoszowie 47 III
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku 46 IV
5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie 39 V
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie Śląskim 37 VI
7. Szkoła Podstawowa w Smolniku 35 VII
8. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu 34 VIII
9. Szkoła Podstawowa w Czernej 26 IX
Kategoria III: szkoły podstawowe klasy VIII i III klasy gimnazjalne   100%=57 punktów
1. Szkoła Podstawowa w ZS w Świętoszowie 49 I
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach 45 II
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku 39 III
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu 38 IV
5. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu 35 V
6. Szkoła Podstawowa w Czernej 34 VI
7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu 31 VII
8. Szkoła Podstawowa w Gierałtowie 31 VII
9. Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu 24 VIII
Kategoria IV: szkoły ponadgimnazjalne   100%=60 punktów
1. ZSP im. Adama Mickiewicza w Lubaniu 39 I
2. ZSP im. KZL w Lubaniu 22 II